Pozvánka na 53. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

53. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Hotel Harmonie, Jurkovičova alej 857, Luhačovice - přehrada 21. - 23. 9. 2016

Pozvánka

Vážené kolegyně a kolegové,

výbor České společnosti nukleární medicíny nás letos pověřil zorganizováním 53. dnů nukleární medicíny. Pro toto setkání jsme vybrali lázeňské město Luhačovice a Hotel Harmonie, který se nachází v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v blízkosti Luhačovické přehrady. Věříme, že vás zaujme nejen kvalitní odborný program, ale také turistické a relaxační možnosti Hotelu Harmonie a města Luhačovice.

Srdečně vás zveme na 53. dny nukleární medicíny, které se uskuteční ve dnech 21.-23. 9. 2016 v Hotelu Harmonie v Luhačovicích.

Těšíme se na viděnou v září na Luhačovické přehradě.

Za vědecký výbor:
doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
předseda výboru ČSNM ČLS JEP

Za organizační výbor:
MUDr. Jaromír Bernátek
MUDr. Martin Havel
MUDr. Petr Libus

Záštitu nad kongresem převzali:
MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlín
Ing. Pavel Calábek, předseda představenstva Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Účast na akci bude
v rámci systému postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře
a nelékařské zdravotnické pracovníky. Účast na kongresu byla v rámci systému postgraduálního vzdělávání ohodnocena 18 body pro lékaře (ČLK - 44224),12 body ostatní NLZP (ČAS - KK/1854/2016) a 48 body pro lékárníky (ČLnK - 16713).